Volkstuinen Hazenkampstraat

In het hart van de buurt Langeberg in Brunssum zuid, ligt een van de oudste, zo niet het oudste volkstuinencomplex van Brunssum. Dit complex wordt beheerd door Wijkteam Brunssum Zuid, samen met een door tuinders gevormd Dagelijks Bestuur. Momenteel maken zo’n 14 tuinders gebruik van dit tuinencomplex. Een projectgroep gevormd door tuinders en Wijkteam Zuid, is momenteel druk doende met het updaten van de locatie.

Denk hierbij b.v. aan:

  • Vernieuwen hekwerk;
  • Vernieuwen afbakening percelen;
  • Registratie tuinders;
  • Inrichting percelen voor educatieve doeleinden, zoals schoolprojecten;
  • Uniforme wateropvang mogelijkheden;
  • Inrichten diverse faciliteiten t.b.v. de tuinders.

Heeft u interesse in een perceel, en bent u inwoner van Brunssum, Klik dan hier voor het inschrijfformulier.

Klik hier voor het reglement Volkstuinen Hazenkampstraat.

Klik hier voor de ligging van de percelen.

Indien er een perceel beschikbaar is, en u voldoet aan de in het reglement gestelde eisen, dan kan er een perceel aan u in bruikleen worden gegeven.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.