Op 21 januari 2019 viert het echtpaar Heesbeen-Van den Bosch het heugelijke feit, dat zij 60 jaar in de echt verbonden zijn.
Op die dag zullen zullen de locoburgemeester Jo Palmen en wethouder L’Espoir namens de gemeente Brunssum, het bruidspaar komen feliciteren.

Beste bruidspaar,
namens het bestuur van Wijkteam Zuid, van harte gefeliciteerd, en een fijne en onvergetelijke dag toegewenst.