Straathoeksessie nabij speeltuintje Langeberglaan-Hazenkampstraat

Straathoeksessie Vondelstraat-Wieenweg d.d. 04-07-2019

Straathoeksessie Terborchstraat 13-06-2019

Jaarverslag 2018 Wijkteam Brunssum Zuid

Straathoeksessie hoek Paulus Potterstraat-Frans Halsstraat 16-05-2019

Straathoeksessie Constantijn Huygensstraat

Officiële opening Volkstuinen en Schoolmoestuin aan de Hazenkampstraat

Open Wijkteamvergadering

Opruimen zwerfvuil in Brunssum Zuid

Diamanten bruidspaar in Brunssum Zuid